Hỗ trợ khách hàng
An Huy Support
 • Trưởng phòng KD: N.T.Phương Lan

  0982.537.139

 • Trưởng phòng thủy lực: Nguyễn Văn Việt

  0972.086.228

 • Phó phòng kinh doanh: Nguyễn Quốc Hưng

  0972.246.400

 • Phó phòng kinh doanh: Tô Xuân Trường

  0974.977.466

Thống kê
 • Trong ngày: 2015
 • Trong tháng: 67552
 • Toàn bộ: 442431
 • Đang online: 8
Video

Chuyển đổi van giữa các hàng

Đăng ngày : 15/12/2019

CHUYỂN ĐỔI VAN GIỮA CÁC HÃNG.

Công ty C.P.tự động hóa An Huy là đại lý độc quyền hãng YUKEN.chủ yếu bán hàng YUKEN nên chúng tôi cung cấp bảng chuyển đỏi sau đây để áp dụng chuyển đổi van của các hãng khác tương ưng với hãng YUKEN về chức năng cũng như kích thước láp đặt.

DN-06

BEST

YUKEN

VICKERS

DOFLUID

NORTHMAN

BDG4V-3-2C

DSG-01-3C2

4WE6E51

DFA/B-02-3C2

SWH-G02-C2

BDG4V-3-0C

DSG-01-3C3

4WE6H51

DFA/B-02-3C3

SWH-G02-C3

BDG4V-3-6C

DSG-01-3C4

4WE6J51

DFA/B-02-3C4

SWH-G02-C4

BDG4V-3-33C

DSG-01-3C40

4WE6Q51

DFA/B-02-3C40

SWH-G02-C40

BDG4V-3-8C

DSG-01-3C60

4WE6G51

DFA/B-02-3C60

SWH-G02-C60

BDG4V-3-7C

DSG-01-3C9

4WE6M51

DFA/B-02-3C9

SWH-G02-7

BDG4V-3-31C

DSG-01-3C10

4WE6U51

DFA/B-02-3C10

SWH-G02-C8S

BDG4V-3-3C

DSG-01-3C12

4WE6L51

DFA/B-02-3C12

SWH-G02-C8

BDG4V-3-2A

DSG-01-2B2

4WE6D51

DFA/B-02-2B2

SWH-G02-B2

BDG4V-3-0AC

DSG-01-2B3

4WE6C51

DFA/B-02-2B3

SWH-G02-B3

BDG4V-3-22A

DSG-01-2B8

4WE6A51

DFA/B-02-2B8

SWH-G02-B20

BDG4V-3-2A-L

DSG-01-2B2-L

4WE6Y51

DFA/B-02-2B2-L

SWH-G02-B2S

BDG4V-3-0A-L

DSG-01-2B3-L

 

DFA/B-02-2B3-L

SWH-G02-D3

BDG4V-3-22A-L

DSG-01-2B8-L

4WE6B51

DFA/B-02-2B8-L

SWH-G02-C9SB

BDG4V-3-2N

DSG-01-2D2

 

DFA/B-02-2D2

SWH-G02-B2

BDG4V-3-2B

DSG-01-2B2B

4WE6EA51

DFA/B-02-2B2B

SWH-G02-C2B

BDG4V-3-2BL

DSG-01-2B2BL

4WE6EB51

DFA/B-02-2B2B-L

SWH-G02-C2BS

BDG4V-3-6B

DSG-01-2B4B

4WE6JA51

DFA/B-02-2B4B

SWH-G02-C4B

BDG4V-3-6BL

DSG-01-2B4BL

4WE6JB51

DFA/B-02-2B4B-L

SWH-G02-C4BS

 

DSG-01-3C5

4WE6F51

DFA/B-02-3C5

SWH-G02-C5

 

 

 

 

 

 

 

DN-10

BEST

YUKEN

      

DOFLUID

NORTHMAN

BDG4V-5-2C

DSG-03-3C2

4WE10E51

DFA/B-03-3C2

SWH-G03-C2

BDG4V-5-0C

DSG-03-3C3

4WE10H51

DFA/B-03-3C3

SWH-G03-C3

BDG4V-5-6C

DSG-03-3C4

4WE10J51

DFA/B-03-3C4

SWH-G03-C4

BDG4V-5-33C

DSG-03-3C40

4WE10Q51

DFA/B-03-3C40

SWH-G03-C40

BDG4V-5-8C

DSG-03-3C60

4WE10G51

DFA/B-03-3C60

SWH-G03-C60

BDG4V-5-7C

DSG-03-3C9

4WE10M51

DFA/B-03-3C9

SWH-G03-7

BDG4V-5-31C

DSG-03-3C10

4WE10U51

DFA/B-03-3C10

SWH-G03-C8S

BDG4V-5-3C

DSG-03-3C12

4WE10L51

DFA/B-03-3C12

SWH-G03-C8

BDG4V-5-2A

DSG-03-2B2

4WE10D51

DFA/B-03-2B2

SWH-G03-B2

BDG4V-5-0AC

DSG-03-2B3

4WE10C51

DFA/B-03-2B3

SWH-G03-B3

BDG4V-5-22A

DSG-03-2B8

4WE10A51

DFA/B-03-2B8

SWH-G03-B20

BDG4V-5-2A-L

DSG-03-2B2-L

4WE10Y51

DFA/B-03-2B2-L

SWH-G03-B2S

BDG4V-5-0A-L

DSG-03-2B3-L

 

DFA/B-03-2B3-L

SWH-G03-D3

BDG4V-5-22A-L

DSG-03-2B8-L

4WE10B51

DFA/B-03-2B8-L

SWH-G03-C9SB

BDG4V-5-2N

DSG-03-2D2

 

DFA/B-03-2D2

SWH-G03-B2

BDG4V-5-2B

DSG-03-2B2B

4WE10EA51

DFA/B-03-2B2B

SWH-G03-C2B

BDG4V-5-2BL

DSG-03-2B2BL

4WE10EB51

DFA/B-03-2B2B-L

SWH-G03-C2BS

BDG4V-5-6B

DSG-03-2B4B

4WE10JA51

DFA/B-03-2B4B

SWH-G03-C4B