Eaton

Eaton là thương hiệu cầu chì được sử dụng tương đối ở Việt Nam

Ngoài cầu chì, Eaton còn khá nhiều sản phẩm khác như : Thiết bị đóng cắt, PLC, Thiết bị thuỷ lực, Thằng từ, ly hợp từ, UPS, Khởi động mềm, ...

Moeller, Culter Hammer là một hệ thống của Eaton.